Over ons

Wie we zijn

De verkeerswisselaar E40 / E17 te Zwijnaarde is een van de belangrijkste verkeersknooppunten in Europa. De bedrijvenvereniging IZZE behartigt de gezamenlijke belangen van de bedrijven en organisaties gelegen rond deze verkeerswisselaar en zich bevinden op het grondgebied van Gent en Merelbeke.
In het bijzonder hebben wij aandacht voor:

IZZE realiseert haar doelstellingen door de dialoog tussen in de deze regio gevestigde ondernemingen of organisaties te stimuleren en op een duurzame wijze de kwaliteit van onze werkomgeving verbeteren.

Onderwerpen die een groot deel van de leden aanbelangen bepleiten we bij de betrokken overheden, zo is IZZE andere worden aanwezig op vergaderingen aangaande de opmaak van een nieuw wijkmobiliteitsplan en wijkstructuurschets voor de omgeving UZ en Zwijnaarde.

Onze oprichting

Bedrijfsvereniging

Begin 2010 beslissen een aantal bedrijven in Zwijnaarde om een bedrijvenvereniging op te richten.

Begin 2010

Zone Gent Zuid

Medio 2010 overwegen een aantal bedrijven van de zone Gent Zuid hetzelfde te doen.

Medio 2010

Non-profit organisatie

Beide groepen ontmoeten elkaar en op 19 september 2010 volgt de oprichting van de vzw IZZE

September 2010

Uitgebreid tot Merelbeke

De bedrijvenvereniging richt zich in de oprichtingsfase op de industriezones van Zwijnaarde ( Zwijnaarde I,II en III, Tramstraat en Technologiepark) en Gent Zuid 1 ( Ottergemsesteenweg Zuid, Akkerhage en Proeftuinstraat) waar toen in totaal 58 bedrijven/organisaties gevestigd zijn. Ondertussen is deze zonde uitgebreid tot Merelbeke 

Industriezones

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Ivan Lokere

ALINSO GROUP, Voorzitter

Koen Bogaerts

PUBLIGANDA, Ondervoorzitter

Jan D'hont

AA TECHNICS, bestuurder

Alain Neels

IVAGO, bestuurder

Bob Theeten

EASTMAN, bestuurder

Hoe staan wij in contact met onze leden

Bijeenkomsten

Om in een ontspannen sfeer de onderlinge contacten te bevorderen organiseren wij ook vergaderingen.  Tijdens deze vergaderingen worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd of gaan we onder het motto “ken uw buren” op bedrijfsbezoek bij één van onze leden.

IZZE-nieuwsbrief

Om onze leden op de hoogte te houden van onze werking stuurt IZZE minstens tweemaal per jaar een nieuwsbrief naar al haar leden.

Vorige nieuwsbrieven kan u vinden in “Archief nieuwsbrieven”

E-mail berichten

Alle belangrijke informatie die wij ontvangen sturen wij onmiddellijk , via e-mail , door naar de IZZE-contactpersoon van onze leden.

Lokale adviesraad (LAR) KAA Gent

De LAR KAA Gent is een door de voetbalwet verplichte adviesraad ( driemaandelijks) waarin alle veiligheidsdiensten en de buurt vertegenwoordigd zijn. IZZE werd in deze adviesraad aangesteld om de bedrijven ( = de buren) om en rond de Ghelamco Arena te vertegenwoordigen.

Heeft u opmerkingen of vragen omtrent het verloop van de voetbalwedstrijden dan kan u ons dat melden via info@izze.be zodat wij dit in deze adviesraad kunnen bespreken.